İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Çalışma Süreleri Ne Kadardır?

Bu yazımız iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin aylık çalışma sürelerinin ne kadar olduğunu merak edenler için İSGBYS ekibi tarafından hazırlanmıştır. İSGBYS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İBYS (İş Sağlığı Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımıdır. Keyifli okumalar dileriz.

İçindekiler

  1. İSG Profesyonellerinin çalışma süreleri hangi kanunda ve yönetmelikte belirlenmiştir?
  2. Tehlike Sınıflarına göre çalışan başına düşen İSG Profesyoneli çalışma süresi nedir?
  3. iSG Profesyonellerinin bir işyerinde aylık minimum çalışma süreleri nasıl hesaplanır?
  4. İSG Profesyonelleri ayda en fazla kaç saat/dakika çalışabilir?

  1. İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süresi Hakkında Mevzuat

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat temelde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve onun altındaki yönetmelikler ve diğer ilgili yönetmeliklerden oluşmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında çalışan uzman ve hekimlerin çalışma süreleri, 6331 Sayılı İSG Kanununda yapılan değişiklik belirlenmiş ve 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma saatleri İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ‘te belirlenmiştir. İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinin çalışma süreleri ise İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ‘te belirlenmiştir. Yazımızın devamında ilgili yönetmeliklerde yer alan ilgili kısımları bulabilirsiniz.

  1. Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Çalışan Başına İSG Hizmet Süreleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyerlerini tehlike sınıflarına göre Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olarak 3 sınıfa ayırmıştır. İşyeri tehlike sınıfını nasıl öğrenebilirim diyorsanız NACE Kodları ve Tehlike Sınıfları blog yazımızı inceleyebilirsiniz. İşyeri tehlike sınıfını biliyorsanız, aşağıdan çalışan başına aylık iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından verilmesi gereken minimum İSG hizmet süresine ulaşabilirsiniz.

Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Hizmet Süreleri

İSG Profesyoneli Çalışan Başına Aylık Alınması Gereken Hizmet Süresi
İş Güvenliği Uzmanı 10 dakika
İşyeri Hekimi 5 dakika

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Hizmet Süreleri

İSG Profesyoneli Çalışan Başına Aylık Alınması Gereken Hizmet Süresi
İş Güvenliği Uzmanı 20 dakika
İşyeri Hekimi 10 dakika

Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Hizmet Süreleri

İSG Profesyoneli Çalışan Başına Aylık Alınması Gereken Hizmet Süresi
İş Güvenliği Uzmanı 40 dakika
İşyeri Hekimi 15 dakika

Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Diğer sağlık personeli, ilgili yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

  1. İşyerlerinin alması gereken aylık İSG Hizmeti en az ne kadar olmalıdır?

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri bir işyerine aylık ne kadar İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti verilir sorusunu sormaktadır. İşverenler de bir işyerinin kanunen aylık alması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği hizmet süresi nedir sorusunu sormaktadır.

İş yerinin tehlike sınıfı belirlendikten sonra güncel SGK ’lı personel sayısı bilinmelidir. Sonrasında 2. Bölümde yer alan sürelere göre hesaplama yapılır. Aşağıda az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan şirketler için örnek hesaplamalar yapılmıştır.

Az Tehlikeli, 60 çalışanı olan bir firma için aylık alınması gereken minimum İSG Hizmet Süresi:

İş Güvenliği Uzmanı: 10 dakika x 60 çalışan = 600 dakika (10 saat)

İşyeri Hekimi: 5 dakika x 60 çalışan = 300 dakika (5 Saat)

Tehlikeli, 60 çalışanı olan bir firma için aylık alınması gereken minimum İSG Hizmet Süresi:

İş Güvenliği Uzmanı: 20 dakika x 60 çalışan = 1.200 dakika (20 saat)

İşyeri Hekimi: 10 dakika x 60 çalışan = 600 dakika (10 Saat)

Çok Tehlikeli, 60 çalışanı olan bir firma için aylık alınması gereken minimum İSG Hizmet Süresi:

İş Güvenliği Uzmanı: 40 dakika x 60 çalışan = 2.400 dakika (40 saat)

İşyeri Hekimi: 15 dakika x 60 çalışan = 900 dakika (15 Saat)

Çalışma süreleri, İSGKatip üzerinde otomatik olarak hesaplanmaktadır.

4.     İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimleri Ayda En Fazla Kaç Saat Çalışabilir?

4857 sayılı iş kanununda çalışanların haftalık 45 saat çalışabileceği belirtilmiştir. Bu hesaba göre ayda 4 hafta üzerinden hesap yapılırsa 180 saat çıkacaktır. İSG Profesyonelleri 180 saate ek olarak aylık 15 saat de fazla mesai yapabilirler. ISGKatip üzerinden görevlendirme yapılırken, sistem 180 normal çalışma süresi 15 saat de fazla mesai süresi olarak toplam 195 saat görevlendirmeye izin vermektedir.

Özetle;

İSG Profesyonellerinin çalışma süreleri ne kadardır? sorusunun yanıtı işyeri tehlike sınıfına göre değişmektedir. Peki, çalışan başına aylık alınması gereken hizmet süresi nasıl hesaplanır? diyorsanız işyerinizin tehlikeli, az tehlikeli veya çok tehlikeli mi olduğunu öğrenmeniz gerekmektedir. Son olarak, Tehlike sınıfına göre alınması gereken isg profesyoneli hizmet süresi ne kadardır?, konusunda da İş Güvenliği Uzmanı için 10,20,40 dakika, işyeri hekimi için 5,10,15 dakika olarak değişmektedir.

 

Etiketler: isg iş sağlığı ve güvenliği işverenin yükümlülükleri işveren firma sahibi az tehlikeli çok tehlikeli işyeri iş güvenliği uzmanı işyeri hekimi diğer sağlık personeli çalışma süreleri dakika ilo 6331 sayılı isg kanunu yönetmelikler