Bu yazının birinci kısmında bir işyeri sahibinin yapması gerekenler ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilmişti. Birinci kısımda işverenin 6331 sayılı kanun çerçevesinde yapması gerekenlerden bahsedilmişti. Yazının ikinci kısmında farklı tehlike sınıflarına sahip işyerlerinde sürekli görevlendirilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin çalışma süreleri hakkında bilgi verildi. Tehlike sınıfına göre alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli hizmet süreleri aşağıda verilmiştir. [1,2]

Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Hizmet Süreleri

İSG Profesyoneli Çalışan Başına Aylık Alınması Gereken Hizmet Süresi
İş Güvenliği Uzmanı 10 dakika
İşyeri Hekimi 5 dakika

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Hizmet Süreleri

İSG Profesyoneli Çalışan Başına Aylık Alınması Gereken Hizmet Süresi
İş Güvenliği Uzmanı 20 dakika
İşyeri Hekimi 10 dakika

Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Hizmet Süreleri

İSG Profesyoneli Çalışan Başına Aylık Alınması Gereken Hizmet Süresi
İş Güvenliği Uzmanı 40 dakika
İşyeri Hekimi 15 dakika

Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

[1] https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16923&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

[2] https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18615&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Etiketler: isg iş sağlığı ve güvenliği işverenin yükümlülükleri işveren firma sahibi az tehlikeli çok tehlikeli işyeri iş güvenliği uzmanı işyeri hekimi diğer sağlık personeli çalışma süreleri dakika ilo 6331 sayılı isg kanunu yönetmelikler