İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun yürürlüğe girmesi ile ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemi artmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği nedir sorusuna Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) cevap olarak, bir iş yerinde işlerin yürütülmesi sürecinde çalışanlara, üretime, işletmenin bütününe, etraftaki diğer kişilere ve çevreye zarar gelmemesi için yapılan sağlık ve güvenlik çalışmalarının öngörülmesi, belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesini sağlayan bilim olarak ifade etmektedir.[1]

İş Sağlığı ve Güvenliği; mevzuat çalışmalarını, ulusal ve uluslararası standartları ve bilimsel çalışmaları içerir. İş Sağlığı ve Güvenliğini işletmelerde iyileştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını azaltırken, üretimin sürekliliğini, verimliliği, marka imajını, çalışanların motivasyonlarını ve morallerini artırır.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları 1800’lü yıllara dayanmaktadır. Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altındaki kuruluşlarda yürütülmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda hizmet vermektedir. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında denetim ve teftişten sorumlu birimdir. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında sağlık konusunda T.C. Sağlık Bakanlığı da rol almaktadır.

  • Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Düzenlemeler
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu[2]
  • 4857 Sayılı İş Kanunu
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre çıkarılan Yönetmelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, cezai yaptırımlar ve teknik detaylar yukarıdaki düzenlemelerde yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları disiplinler arası olup, tüm aktörlerin dahil olması gereken süreçlerdir. İşverenlere, çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri dediğimiz; iş güvenliği uzmanlarına, işyeri hekimlerine ve diğer sağlık personellerine, müşterilere, ziyaretçilere ve çevredeki diğer unsurlara iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çeşitli görevler düşmektedir.

Etiketler: isg iş sağlığı ve güvenliği isg nedir ilo 6331 sayılı isg kanunu aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı çalışma bakanlığı çasgem isgüm isggm

Yayınlanma Tarihi: 11.10.2019

[cool_tag_cloud]