İBYS Sağlık Gözetimi Veri Seti Muayene Raporu Gönderimi Başladı mı?

İşyeri hekimlerinin Sağlık Gözetimi veri gönderimi konusunda bir takım soruları bulunmaktadır. Bu sorular arasında en sık sorulanlar, sağlık gözetimi veri gönderimi ne zaman başlayacak, veri gönderim zorunluluğu İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu zorunluluğunu ortadan kaldırıyor mu ve sağlık gözetimi verileri nelerdir şeklindedir. Aşağıda bu soruları cevaplayacağız.

Bilindiği üzere 27.02.2018 tarihinde yayınlanan Dış Genelge ile İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Profesyonellerine, İSG hizmetleri sonucu oluşan Eğitim, Sağlık ve Tehlike Kaynaklarına ait kayıtları Bakanlık veri tabanına gönderme zorunluluğu gelmiştir. Eğitim verilerinin gönderimi hem İş Güvenliği Uzmanı hem de İşyeri Hekimi için zorunluyken Sağlık verilerinin gönderimi sadece hekimler için zorunludur.

Aktif olarak çalışan E-reçete ve eğitim kayıtları gönderiminin yanında İSGKatip’te 30.12.2020 tarihinde yayınlanan duyuruya göre “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Veri Seti”ne ek olarak “Sağlık Gözetimi Veri Seti” gönderimi 01.02.2021 itibari ile başlatılmıştır. İSGBYS Yazılımımızda Sağlık Gözetimi Veri Seti gönderimi entegrasyonu tamamlanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya aşağıda yer verilmiştir.

30.12.2020

İBYS Veri Setleri Güncellendi

 Bakanlıkça sahadan alınacak verilere ilişkin hazırlanan veri seti Versiyon-1.2 olarak güncellenmiştir. Daha önce Bakanlığımıza gönderimi yapılmakta olan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Veri Seti”ne ek olarak “Sağlık Gözetimi Veri Seti” gönderimi başlatılmıştır.

Sağlık Gözetimi kapsamında 01.02.2021 tarihi itibarı ile işyeri hekimlerince düzenlenecek olan işe giriş/periyodik muayene bilgilerinden yayımlanan veriler, İBYS entegratör firmaları aracılığı ile Bakanlığımıza gönderilecektir. Geçmişe yönelik kayıtları olan işyerleri için eski tarihli verilerin gönderimi yapılabilmektedir.

Gönderilmesi Gereken Veri Setleri:
1- Çalışanların İSG Eğitimleri Veri Seti
2- Sağlık Gözetimi Veri Seti

Veri Seti dışında kullanıcıların aşağıdaki doğrulama/sorgulama işlemlerini yapabilmesine imkan verilecektir:
1- İşyeri Bilgisi Sorgulama
2- Profesyonel Yetkisi Sorgulama
3- Çalışanların İSG Eğitim Bilgisi Sorgulama
4- Çalışanların Muayene Geçmişini Sorgulama

Bahsi geçen veri setleriyle ilgili tüm dokümanlar duyuru ekinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunulur.

Sağlık Gözetimi veri gönderimi kapsamında Bakanlık hangi verilerin gönderimini istemektedir?

Yayınlanan duyurunun “Sağlık Gözetimi Veri Seti” Ek’ inde Bakanlık tarafından istenen Muayene Veri İçeriği görülmektedir. Bakanlık öncelikli olarak işyeri ve çalışana ait Çalışma Şekli, Çalışma Ortamı ve İş Ekipmanları verilerinin bakanlığa gönderilmesini istemektedir. Bu verilerin bir kısmı ‘İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu ’nda yer alırken bir kısmı yer almamaktadır. Detaylı veri setlerine yazılımımızdan ulaşabilirsiniz.

Sağlık Gözetimi veri gönderimi süreci nasıl işleyecek?

Sağlık Gözetimi kapsamında işyeri hekimlerince düzenlenecek verilerin Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Zorunluluk başlangıç tarihi 01.02.2021 olduğu için Bakanlık 01.02.2021 ve sonrasına ait verilerin gönderimini zorunlu tutmaktadır. Geçmişe yönelik kayıtları olan işyerleri için eski tarihli verilerin gönderimi yapılabilmektedir. 01.01.2022 tarihinden sonra geçmişe yönelik veri gönderimi en fazla 30 gün öncesi için yapılabilecektir.

Ayrıca buraya tıklayarak sizler için hazırladığımız Sağlık Gözetimi Veri Seti Gönderimi Tanıtım ve Kullanım videosunu da izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=MJn_UFmHj2g&feature=youtu.be