İBYS Nedir?

Son zamanlarda; İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) Nedir, İşverenlerin, Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin (OSGB), İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin İBYS konusunda yapması gerekenler, sorumlulukları, cezai yaptırımı nedir gibi sorularla sıklıkla karşılaşılmaktadır.

İBYS; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer kuruluşlara sağlanacak karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla geliştirilmiş olan bir yazılım sistemidir.

İBYS ’nin başlangıç noktası olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan 22.12.2017 tarihli Duyuru’da[1] İşyeri Hekimleri için E-Reçete kullanımı zorunluluğu gösterilebilir. Sonrasında, 27.02.2018 tarihinde yayınlanan Dış Genelge[2] ile İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Profesyonellerine, İSG hizmetleri sonucu oluşan Eğitim, Sağlık ve Tehlike Kaynaklarına ait kayıtları Bakanlık veri tabanına gönderme zorunluluğu gelmiştir. Şu an için E-Reçete, Eğitim Kayıtları ve Sağlık kayıtları gönderimi aktif olarak çalışmaktadır.

İSG hizmetleri sürecinde kayıtların Bakanlık’a gönderilebilmesi için İSG Profesyonellerinin Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir İBYS Yazılımı kullanması gerekmektedir. Bu İBYS yazılımı ile E-Reçete kesilebilecek ve Eğitim, Sağlık ve Tehlike Kaynağı Kayıtları Bakanlığa gönderilebilecektir.

İSG Hizmetlerinin yürütümü sırasında çeşitli paydaşlar vardır. Bunlar arasında: Kamu, işverenler, çalışanlar, OSGB’ler ve İSG Profesyonelleri sayılabilir. Kamu dediğimizde anlaşılması gereken T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altındaki İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerdir. İBYS konusunda Kamu’nun görevi olarak ilgili mevzuatı çıkarmak, gerekli altyapıyı sağlamak, kontrol ve teftişini sağlamak sayılabilir.

İSG Profesyonellerinin (İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri) ’nin görev ve yükümlülükleri arasında; İSG Hizmetleri sürecinde oluşan kayıtları Bakanlık’a göndermek ve veri gizlilik ilkelerine uymak.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ’nin görev ve yükümlülükleri arasında; İşyerlerinde görevlendirdiği İSG Profesyonellerine bir İBYS yazılımı sağlamak ve bildirimlerin takibini yapmak. Bunun yanında veri gizlilik ilkelerinin uygulanmasını sağlamak.
İşverenlerin görev ve yükümlülükleri arasında; OSGB ’den hizmet alması durumunda İBYS yazılımı sorumluluğu OSGB’ye aitken işveren İBYS yazılımı kullanımını denetlemekten sorumludur. OSGB ’den hizmet alınması fakat yazılımın işveren tarafından sağlanması durumunda, OSGB İBYS yazılımı temin etmek zorunda değildir.

İSGBYS (İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) Yazılımı, AKY Bilişim tarafından geliştirilmiş bir İBYS yazılımıdır. AKY Bilişim, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. İSGBYS uygulaması içerisinde E-Reçete, Eğitim, Sağlık ve Tehlike Kaynağı kayıtlarını Bakanlığa gönderen İBYS Programı modüllerinin yanında Muhasebe ve Finans, Uzaktan Eğitim, OSGB Yönetimi, Cloud Dosya Arşiv ve Yönetimi, CRM Modüllerine de sahiptir. İSGBYS; İSG Profesyonellerinin, OSGB’lerin ve İşyerlerinin İSG konusundaki bütün ihtiyaçlarını karşılamaktadır.