E-Reçete Nasıl Yazılır?

Bu yazımız, İşyeri Hekimleri için E-Reçete Uygulamasının ne olduğu, E-Reçete’nin nasıl düzenlendiği ve E-Reçete Entegratör yazılımları hakkında bilgi almak isteyenler için İSGBYS ekibi tarafından hazırlanmıştır. İSGBYS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İBYS (İş Sağlığı Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımıdır. Keyifli okumalar dileriz.

İçindekiler

 1. E-Reçete Nedir?
 2. İşyeri Hekimleri için E-Reçete Zorunluluğu Var Mıdır?
 3. E-Reçete Uygulamasının Avantajları Nelerdir?
 4. E-Reçete Nasıl Düzenlenir?
 5. E-Reçete Entegratör Yazılım Nedir?

 

1.E-Reçete Nedir?

E-Reçete (Elektronik Reçete); Hekimlerin dijital ortamda Sosyal Güvenlik Kurumunun MEDULA sistemi ile düzenlediği, elektronik reçete numarası verilmiş reçetelerdir. Kısaca, elle hazırlanan reçetede yer alan bilgilerin elektronik olarak bir otomasyon sistemi üzerinden oluşturulmuş halidir. E-reçete, 6 karakterden oluşan bir kod ile numaralandırılır.

2.İşyeri Hekimleri için E-Reçete Zorunluluğu Var Mıdır?

İşyeri hekimleri için e-reçete gönderiminin yasal dayanağı var mıdır? sorusu da en çok merak edilenler arasındadır. Elektronik Reçete sistemi ilk olarak 2013 yılında hastanelere ve doktorlara e-reçete uygulaması zorunluluğu ile başladı. İşyeri hekimlerinin reçeteleri dijital ortamda yazma zorunluluğu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 02.10.2017 tarihinde yayınladığı “İşyeri Hekimlerinin Dikkatine (E-reçete)” duyurusu ile gelmiştir.

Daha sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 22.12.2017 tarihinde “İşyeri Hekimliklerinde E-Reçete Uygulaması” başlıklı duyuru yayımlanmıştır. Duyuruda “Sgk Kurumsal Hekim Şifreli” ve “Güvenlikli Elektronik İmzalı” e-reçete uygulamasına 01.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçildiği belirtilmiştir.

3.E-Reçete Uygulamasının Avantajları Nelerdir?

E-Reçete sisteminin, işyeri hekimleri, hastalar ve eczaneler açısından birçok faydası vardır.  

Hekimler, e-reçete uygulaması kapsamında, sistemde ilaçların veriliş formlarını ve hastaya daha önce yazılan reçeteleri görebilmekte, yazmak istedikleri ilaçları kolaylıkla seçebilmekte, yazılan reçete üzerinde ilaç ekleme veya çıkarma gibi değişikliklerini kolaylıkla yapılabilmektedir. Reçete yazımında pratiklik sağlanması, hekimlere zaman kazandırmaktadır. Ayrıca kendi bilgileri ve kontrolleri dışında sağlık hizmet sunucusunun adı kullanılarak reçete üretilmesinden kurtulmuşlardır.

Hastalar açısından, manuel reçete üretiminde gerek hekimin yazı stili, gerekse eczanede farklı değerlendirmeler neticesinde oluşabilecek yanlış ilaç verme olayları ve hastaların mevcut/eski reçetelerini herhangi bir nedenle kaybetmesi sonucu oluşan mağduriyetler ortadan kalkmıştır. Ek olarak reçete bilgisinin hastalara SMS yoluyla bildirilebilmesi de kolaylık sağlamaktadır.

Eczacılar için ise, manuel reçetede tahrifat ya da ilaç eklenmesi gibi kimin tarafından yapıldığının tespitinin zor olduğu durumlar ortadan kalkmıştır. Yine e-reçete sayesinde kutu adedi, ambalaj miktarı, doz miktarı, kullanım periyodu, kullanım şekli hem düzenlenmekte hem de kontrol edilmektedir. Ayrıca e-reçete uygulaması ile kağıt ve yazıcı kullanımına bağlı maliyeti de azaltmıştır.

4.E-Reçete Nasıl Düzenlenir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı duyuruya göre işyeri hekimlerinin e-reçete yazabilmeleri için yerine getirmeleri gereken şartlar vardır:

 • Hekimin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası veri tabanında kayıtlı olması
 • Hekimin İSG-KATİP Sisteminde Geçerli İşyeri Hekimliği Sertifikasının bulunması

İşyeri hekimliği sertifikasının vize süresinin dolması nedeniyle İSG-KATİP’te geçersiz duruma düşmemiş olması gerekmektedir.

 • Hekimin İSG-KATİP Sisteminde Onaylı Bir İşyeri Hekimliği Sözleşmesinin olması

İşyeri hekiminin reçete düzenlediği kişinin çalıştığı işyeri ile İSG-KATİP üzerinden sözleşmesinin bulunması gerekmektedir. OSGB’de çalışan işyeri hekimlerinin ise ilgili işyerine ataması bulunmalıdır.

 • Tesis Kodu (11XX9903, XX İl Plaka Kodu) Tanımlanmış Olmak
 • Elektronik İmza (USB Dongle ve Pin Kodu) Sahibi Olmak
 • E-Reçete Yazma Programı Sahibi Olmaktır.

Ayrıca hekimlerin e-reçete işlemlerinde kullanmak üzere Medula doktor girişi için SGK Kurumsal Hekim parolasını da almış olmaları gerekmektedir.

Bu şartları yerine getiren işyeri hekimleri, hastanın TC Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Hastalık Tanısı ve İlaç bilgileri ile e-reçete düzenleyebilmektedir. Kesilen reçete, e-imza ile imzalanıp temin edilen yazılım aracılığıyla SGK’ya gönderilir.

5.E-Reçete Entegratör Yazılım Nedir?

İşyeri hekimlerinin e-reçete düzenleyebilmeleri için; Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Uygulamaları altında yer alan e-reçete web servisinin entegre edildiği bir sistem kullanmaları gerekmektedir.

Düzenlenen reçeteler, İSBS kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve Bakanlığın belirlediği şartları sağlayan entegratör firmalarının geliştirdiği yazılımlar aracılığıyla SGK’ya gönderilir. E-reçetede yer alan bilgilerin içeriği Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu’nda belirtilmiştir. Reçetede tanılar; ICD-10 uluslararası tanı kodlarına göre seçilmektedir.

AKY Bilişim tarafından geliştirilmiş İSGBYS yazılımımız, Bakanlığın istediği tüm zorunlulukları yerine getirmektedir. AKY Bilişim, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. İSGBYS yazılımı içerisinde E-Reçete, Eğitim, Sağlık ve Tehlike Kaynağı kayıtlarını Bakanlığa gönderen İBYS Programı modüllerinin yanında Muhasebe ve Finans, Uzaktan Eğitim, OSGB Yönetimi, Cloud Dosya Arşiv ve Yönetimi, CRM Modüllerine de sahiptir.

İSGBYS E-Reçete yazılımı işyeri hekimlerinin İSBS kapsamında bütün ihtiyaçlarını karşılamaktadır;

 • Web tabanlıdır, kurulum veya yükleme işlemi gerektirmez.
 • Mobil cihazlarla uyumludur (akıllı telefon, tablet vs.). Kullanım için internet bağlantısı yeterlidir.
 • Kullanıcı dostu arayüze ve kolay kullanıma sahiptir.
 • Tüm E-İmza sağlayıcıları ile uyumludur.
 • KVKK ile uyumludur.
 • Ücretsiz teknik destek sağlanır.

 

Özetle,

İşyeri hekimleri için Elektronik Reçete nedir? diyorsanız, MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek elektronik reçete numarası verilmiş olan reçetelerdir. E-reçete gönderimi zorunlu mudur? konusunda ise bakanlığın yayınladığı genelge ile işyeri hekimlerine, e-reçete düzenlemek zorunlu tutulmuştur. Peki, E-Reçete nasıl düzenlenir? diye merak ediyorsanız SGK Medula Uygulamaları altında yer alan e-reçete web servisinin entegre edildiği bir yazılım aracılığıyla oluşturulur. Son olarak, E-Reçete Entegratör Yazılımı ise  işyeri hekimlerinin e-imzalarını kullanarak e-reçete kesmelerine olanak sağlayan, entegratör firmalarının geliştirdiği sistemlerdir.

 

Etiketler: #e-reçete #işyeri hekimi veri gönderimi #e-reçete yükümlülüğü #işyeri doktoru reçete #e-reçete kesimi #e-reçete kanunu #işyeri hekimliği bilgi sistemi #sgk e-reçete #e-reçete yetkili yazılım #ibys yazılımı #e-reçete uygulaması #ibys #e-reçete yükümlülükler #işyeri hekimi bilgi yönetim sistemi #e-reçete gönderimi #e-reçete zorunluluğu #ibys reçete gönderimi #işyeri hekimi reçete #elektronik reçete #işyeri hekimi veri gönderimi