Güncelleme Tarihi: Ocak 02, 2023

İSG Profesyonelleri Yıl Sonunda ve Yeni Yılda Ne Yapmalı?

article-cover

İSGBYS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İBYS destekli bir İş Sağlığı ve Güvenliği yazılımıdır. Bu yazımızda sizler için OSGB’lerin yıl sonunda ve yılbaşında yerine getirmesi gereken hususlar üzerinde durduk. Keyifli okumalar dileriz.

Senenin sonuna gelirken; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak çalışan İSG Profesyonellerinin geride bırakılan yılda İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin değerlendirmesini yaparken, yaklaşan yeni yılda yapacakları çalışmaların planlarını yaptıkları zaman dilimleri geldi. Bu yazımızda İSG Yıllık Değerlendirme Raporu nasıl hazırlanır, İSG Çalışma Programı hazırlamak için neler gerekir ve İSG Eğitim Planı nasıl oluşturulur sorularını cevaplandıracağız. Eğer siz de yeni yılda iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ne yapmalı diyorsanız bu soruların yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 13.maddesinin d bendinde, İşyeri Sağlık Güvenlik Birimleri (İSGB) ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) tarafından, işyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunması amacı ile hazırlanması gereken birtakım raporlar belirtilmiştir. Bunlar; Yıllık Değerlendirme Raporu, Yıllık Çalışma Planı ve Yıllık Eğitim Planıdır.

İçindekiler

 1. İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde OSGB Faaliyet Kodunun Değiştirilmesi
 2. İSG Yıllık Eğitim Planı Nasıl Hazırlanır?
 3. İSG Yıllık Değerlendirme Raporu Nasıl Hazırlanır?
 4. İSG Yıllık Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?
 5. İSG Profesyonellerinin Yeni Yılda Yükümlülükleri Nelerdir?

 1. İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde OSGB Faaliyet Kodunun Değiştirilmesi
 2. 11 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre Yetkilendirilmiş OSGB’lerin 01/04/2024 tarihine kadar NACE kodlarını 86.21.05 olarak güncellemesi gerekmektedir. Bu tarihten itibaren güncelleme işlemi yapmamış olan OSGB’lerin gerekli işlemleri tamamlayıncaya kadar yeni sözleşme yapması İSG-KATİP sistemi üzerinden otomatik olarak engellenecektir.

  Yine aynı tebliğin Ek-1’indeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan bazı satırlar değiştirilmiş veya yürürlükten kaldırılmıştır ve yeni satırlar eklenmiştir.

 3. İSG Yıllık Eğitim Planı Nasıl Hazırlanır?
 4. Yeni yılda, işyerlerinde hazırlanması gereken ilk rapor çeşidi İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Eğitim Planı’dır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Eğitim Planı nedir sorusunun cevabı; Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtildiği üzere İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren İSG Yıllık Eğitim Programı’nın hazırlanmasını sağlamak ve onaylamakla yükümlüdür.

  İSG Yıllık Eğitim planı hazırlarken eğitim konuları, yapılan işler, çalışanların sayısı ve eğitim durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Eğitim planı çalışanların yaptıkları iş ile uygun olarak hazırlanmalı, eğitimlerin özellikleri, işletmenin iş yoğunluğu veya mevsimsel etkiler de düşünülerek hazırlanmalıdır.

  Eğitim planı hazırlarken işyerinin mevcut plan yapısına uyulmalıdır. Eğitim planında mutlaka eğitim konularına ve eğitimin hedef kitlesine, eğitim süresi, eğitim türü ve eğitimci bilgisine yer verilmelidir.

  Planlanan eğitimlerin gerçekleşme tarihleri de mutlaka not alınmalıdır. Düzenli planlama, yıl sonunda eğitim faaliyetlerinin raporlanması aşamasında da faydalı olacaktır.

  İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, uzmanlık alanına göre iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilir. Dolayısıyla eğitim planı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından hazırlanmalı ve işveren veya işveren vekili tarafından onaylanmalıdır.

  İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır. İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanmalıdır.

  İSG Eğitim Planı en geç 01.01.2024 tarihine kadar hazırlanmalıdır.

  Yıllık eğitim planlamanızda İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinizi uzaktan eğitim olarak vermeyi düşünüyorsanız, ISGBYS yazılımımızı kullanabilirsiniz. ISGBYS Uzaktan Eğitim Modülü mevzuata uygundur ve Bakanlığın istediği tüm zorunlulukları yerine getirmektedir. İBYS entegrasyonu ile eğitimini tamamlayan çalışanların kayıtlarını kolayca Bakanlık veri tabanına gönderebilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 5. İSG Yıllık Değerlendirme Raporu Nasıl Hazırlanır?
 6. Bu başlıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Değerlendirme Raporu ile ilgili kapsamlı bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği yıllık değerlendirme raporu nedir ve İSG yıllık değerlendirme raporunda neler olmalıdır sorularının cevaplarını da aşağıda bulabilirsiniz.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Değerlendirme Raporu, iş yerleri bünyesinde bir yıl boyunca sürdürülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ve uygulamalarının yıllık analizini gösteren bir değerlendirme raporudur.

  İSG Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlamanın en büyük faydası, değerlendirme sonuçlarına istinaden yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmaların ve eksik kalınan hususların gözden geçirilebilmesidir. Bu sayede yeni yılda gerçekleştirilecek çalışmalar daha sağlıklı yapılacak ve eksikleri giderilebilecektir.

  Yıllık değerlendirme raporunda, risk değerlendirmesi, ortam ölçümleri, işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler, radyolojik analizler, biyolojik analizler, toksikolojik analizler, fizyolojik testler, psikolojik testler, eğitim çalışmaları ve diğer çalışmalar yer almaktadır. Ayrıca, her işlemin ve uygulamanın kim tarafından yapıldığı, tarihi, yapılırken kullanılan yöntemi, tekrarlanmış ise kaç kere yapıldığı bilgileri ile birlikte sonuç ve yorum kısımları bulunmalıdır.

  Ayrıca raporu hazırlayan İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi ile birlikte İşveren veya İşveren Vekili İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Değerlendirme Raporunu imzalamalıdır. İSG Yıllık Değerlendirme Raporu en geç 31.12.2023 tarihine kadar hazırlanmalıdır.

 7. İSG Yıllık Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?
 8. Hazırlanması gereken üçüncü ve son rapor olan, İSG Yıllık Çalışma Programı nedir ve Çalışma Programı’nın nasıl hazırlanır sorusu yılın bu döneminde sıklıkla sorulmaktadır. Bu başlıkta bu soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde de bahsedilen, işyerinde bir yıl boyunca yapılması planlanan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin önceden belirlenmesi ve takip edilmesi amacıyla hazırlanan plana İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Çalışma Planı denir. Yıl içerisindeki faaliyetlerin hangi dönemde kimler tarafından yapılacağı yılbaşında bu plan ile hazırlanır.

  İSG Yıllık Çalışma Planı işyerindeki diğer birimlerin de çalışma alanında girdiğinden iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin yanı sıra diğer birim çalışanları ve yetkili yöneticiler ile beraber hazırlanmalıdır.

  Yıl içerisindeki tüm İSG faaliyetleri planda yer almalıdır. Örneğin; makine ve ekipman muayeneleri, eğitimler, kurul toplantısı tarihleri, ortam ölçümleri, risk değerlendirme ve yenileme tarihleri, periyodik sağlık muayenesi tarihleri, tatbikat ve ilaçlama gibi. İşlem sonucunda açıklama veya yapılan işlem de mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca planlama yapılırken ekipmanın en son muayene tarihi de göz önünde bulundurulmalıdır.

  Yıllık çalışma planlarının aktif olarak kullanılması, plan üzerine işlenen faaliyetlerin ve tarihlerin kontrolünde ve yıl sonunda Yıllık Faaliyet Raporu hazırlama sürecinde kolaylık sağlamaktadır.

  Son olarak, İSG yıllık çalışma planı hazırlamak yasal bir gereklilik olup hazırlanmaması durumunda idari para cezası ile karşılaşılabilmektedir. İSG Çalışma Programı en geç 01.01.2024 tarihine kadar hazırlanmalıdır.

 9. İSG Profesyonellerinin Yıl Sonu ve Yılbaşı Yükümlülükleri
 10. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 9.maddesi 9. Fıkrasında İşyeri hekiminin asli görevi olarak bu raporları (Yıllık Değerlendirme Raporu, Yıllık Çalışma Planı ve Yıllık Eğitim Planı) iş güvenliği uzmanı ile birlikte; İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 9.maddesinin d fıkrasında İş güvenliği uzmanının asli görevi olarak işyeri hekimi ile birlikte hazırlanmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir. Yıllık Değerlendirme Raporu, Çalışma Planı ve Eğitim Planı mutlaka işveren ya da işveren vekili tarafından kontrolü yapıldıktan sonra onaylanmalıdır.

  6331 No’lu kanun gereğince her iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması ve yapılan iyileştirmelerin düzenli şekilde belgelenmesi gerekmektedir. “İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri” başlıklı 7. maddesine göre iş yerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine her türlü kaydın tutulması gerekmektedir. Buna ek olarak işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süre ile çalışanların sağlık dosyalarının saklanması zorunludur.

  Bu rapor ve planlar, zaman zaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan müfettişler tarafından yapılan işyeri denetlemeleri çerçevesinde de kontrol edilmektedir.

  Özetle,

  İSG Profesyonelleri yıl sonunda hangi raporları hazırlamalıdır? Sorusunun yanıtı İSG Yıllık Değerlendirme Raporu, İSG Yıllık Çalışma Planı ve İSG Yıllık Eğitim Planıdır. Yıllık Değerlendirme Raporu, bir yıl boyunca bir işyerinde sürdürülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ve uygulamalarının analizini gösterir. Yıllık Çalışma Planı, yıl boyunca yapılması planlanan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin önceden belirlenmesi ve takip edilmesi amacıyla hazırlanan plandır. Son olarak, İSG Eğitim Planı ise yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren plandır.

← Blog Sayfasına Dön

Ücretsiz Denemek İster Misiniz?

Yazılımımızı hemen denemek için talebinizi gönderin!