Güncelleme Tarihi: Eylül 22, 2022

İSG Profesyonellerinin Çalışma Süreleri Ne Kadardır?

article-cover

Bu yazımız iş güvenliği uzmanlarının ve iş yeri hekimlerinin aylık çalışma sürelerinin ne kadar olduğunu merak edenler için İSGBYS ekibi tarafından hazırlanmıştır. İSGBYS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İBYS (İş Sağlığı Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımıdır. Keyifli okumalar dileriz.

İçindekiler

 1. İSG Profesyonellerinin çalışma süreleri hangi kanunda ve yönetmelikte belirlenmiştir?
 2. Tehlike Sınıflarına göre çalışan başına düşen İSG Profesyoneli çalışma süresi nedir?
 3. İSG Profesyonellerinin bir iş yerinde aylık minimum çalışma süreleri nasıl hesaplanır?
 4. İSG Profesyonelleri ayda en fazla kaç saat/dakika çalışabilir?

 1. İSG Profesyonellerinin çalışma süreleri hangi kanunda ve yönetmelikte belirlenmiştir?
 2. Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat temelde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve onun altındaki yönetmelikler ve diğer ilgili yönetmeliklerden oluşmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında çalışan uzman ve hekimlerin çalışma süreleri, 6331 Sayılı İSG Kanununda yapılan değişiklik belirlenmiş ve 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma saatleri; İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik‘te[1] belirlenmiştir. İş yeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinin çalışma süreleri ise, İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik‘te[2] belirlenmiştir.

  Yazımızın devamında ilgili yönetmeliklerde yer alan iş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin, diğer sağlık personellerinin tehlike sınıflarına göre çalışan başına aylık asgari çalışma sürelerini bulabilirsiniz.

 3. Tehlike Sınıflarına göre çalışan başına düşen İSG Profesyoneli çalışma süresi nedir?
 4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyerlerini tehlike sınıflarına göre Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olarak 3 sınıfa ayırmıştır. İş yeri tehlike sınıfını nasıl öğrenebilirim diyorsanız NACE Kodları ve Tehlike Sınıfları blog yazımızı inceleyebilirsiniz. İş yeri tehlike sınıfını biliyorsanız, aşağıdan çalışan başına aylık iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından verilmesi gereken minimum İSG hizmet süresine ulaşabilirsiniz.

  Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Hizmet Süreleri

  İSG Profesyoneli  

  Çalışan Başına Aylık Alınması Gereken Hizmet Süresi

  İş Güvenliği Uzmanı  

  10 dakika

  İş yeri Hekimi

  5 dakika

  Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş yeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

  Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Hizmet Süreleri

  İSG Profesyoneli  

  Çalışan Başına Aylık Alınması Gereken Hizmet Süresi

  İş Güvenliği Uzmanı  

  20 dakika

  İş yeri Hekimi

  10 dakika

  Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş yeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

  Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Hizmet Süreleri

  İSG Profesyoneli  

  Çalışan Başına Aylık Alınması Gereken Hizmet Süresi

  İş Güvenliği Uzmanı  

  40 dakika

  İş yeri Hekimi

  20 dakika

  Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş yeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

  Diğer sağlık personeli, ilgili yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

  Tam süreli iş yeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, iş yeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

 5. İSG Profesyonellerinin bir iş yerinde aylık minimum çalışma süreleri nasıl hesaplanır?
 6. İş Güvenliği Uzmanları ve İş yeri Hekimleri bir iş yerine aylık ne kadar İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti verilir sorusunu sormaktadır. İşverenler de bir iş yerinin kanunen aylık alması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği hizmet süresi nedir sorusunu sormaktadır.

  İş yerinin tehlike sınıfı belirlendikten sonra güncel SGK ’lı personel sayısı bilinmelidir. Sonrasında 2. Bölümde yer alan sürelere göre hesaplama yapılır. Aşağıda az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan şirketler için örnek hesaplamalar yapılmıştır.

  Az Tehlikeli, 60 çalışanı olan bir firma için aylık alınması gereken minimum İSG Hizmet Süresi:

  İş Güvenliği Uzmanı: 10 dakika x 60 çalışan = 600 dakika (10 saat)

  İş yeri Hekimi: 5 dakika x 60 çalışan = 300 dakika (5 Saat)

  Tehlikeli, 60 çalışanı olan bir firma için aylık alınması gereken minimum İSG Hizmet Süresi:

  İş Güvenliği Uzmanı: 20 dakika x 60 çalışan = 1.200 dakika (20 saat)

  İş yeri Hekimi: 10 dakika x 60 çalışan = 600 dakika (10 Saat)

  Çok Tehlikeli, 60 çalışanı olan bir firma için aylık alınması gereken minimum İSG Hizmet Süresi:

  İş Güvenliği Uzmanı: 40 dakika x 60 çalışan = 2.400 dakika (40 saat)

  İş yeri Hekimi: 15 dakika x 60 çalışan = 900 dakika (15 Saat)

 7. İSG Profesyonelleri ayda en fazla kaç saat/dakika çalışabilir?
 8. 4857 sayılı iş kanununda çalışanların haftalık 45 saat çalışabileceği belirtilmiştir. Bu hesaba göre ayda 4 hafta üzerinden hesap yapılırsa 180 saat çıkacaktır. İSG Profesyonelleri 180 saate ek olarak aylık 15 saat de fazla mesai yapabilirler. ISGKatip üzerinden görevlendirme yapılırken, sistem 180 normal çalışma süresi 15 saat de fazla mesai süresi olarak toplam 195 saat görevlendirmeye izin vermektedir.

  Özetle,

  İSG Profesyonellerinin çalışma süreleri ne kadardır? sorusunun yanıtı iş yeri tehlike sınıfına göre değişmektedir. Peki, çalışan başına aylık alınması gereken hizmet süresi nasıl hesaplanır? diyorsanız iş yerinizin tehlikeli, az tehlikeli veya çok tehlikeli mi olduğunu öğrenmeniz gerekmektedir. Son olarak, Tehlike sınıfına göre alınması gereken isg profesyoneli hizmet süresi ne kadardır?, konusunda da İş Güvenliği Uzmanı için 10,20,40 dakika, iş yeri hekimi için 5,10,15 dakika olarak değişmektedir.

[1] İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
[2]  İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

← Blog Sayfasına Dön

Ücretsiz Denemek İster Misiniz?

Yazılımımızı hemen denemek için talebinizi gönderin!