Güncelleme Tarihi: Ekim 21, 2022

İşverenlerin İSG Kapsamında Yükümlülükleri

article-cover

İşveren olarak iş sağlığı ve güvenliği için neler yapmalıyım? sorusu işverenler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, bu kanun kapsamında hazırlanmış yönetmeliklerde ve diğer ilgili kanunlarda işverenin İSG hizmetleri kapsamında yapması gerekenler belirlenmiştir.

İSGBYS ekibi olarak bu yazımızda; "İşverenin iş sağlığı güvenliği kapsamında sorumlulukları nelerdir?", "İş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri kimler için geçerlidir?", "Sürekli iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma zorunluluğu nedir?" ve "Kimler iş güvenliği hizmeti almak zorunda?" sorularının yanıtlarına yer verdik.

İSGBYS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İBYS (İş Sağlığı Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımıdır. Keyifli okumalar dileriz.

İçindekiler

 1. İşverenin Alması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 2. Sürekli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alma Zorunluluğu Nedir?
 3. Hangi işletmeler OSGB hizmeti almak veya sürekli İSG Profesyoneli hizmeti almak zorundadır?

 1. İşverenin Alması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 2. Türkiye’deki tüm işverenler, işletmenin tehlike sınıfı ve çalışan sayısından bağımsız olarak temelde çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşveren kanunen aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır. [1]

  • Mesleki riskleri önlemek ve çalışanlara eğitim ve bilgi vermek,
  • Gerekli araç ve gereçleri sağlamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara göre uygun haline getirmek,
  • İşletmede gerekli organizasyonu yapmak,
  • İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği standartlarını geliştirmek,
  • Risk Analizi yapmak veya yaptırmak,
  • İş yerinde özel ve hayati tehlike bulunan yerlerde gerekli tedbirleri almak

  İşverenin yükümlülükleri, çalışanın yükümlülüklerinden bağımsızdır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin dışarıdan sağlanması işverenin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Bunlara ek olarak da işveren iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetlerini çalışanlara yansıtamaz.

  Yukarıda belirtilen yükümlülükler iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında tüm işverenler için geçerlidir. İşveren, işletmenin iş koluna göre belirlenen tehlike sınıfı ve sigortalı çalışan sayısına göre başka yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır.

 3. Sürekli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alma Zorunluluğu Nedir?
 4. Sürekli iş sağlığı ve güvenliği hizmeti, iş yeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurma zorunluluğudur.

 5. Hangi işletmeler OSGB hizmeti almak veya sürekli İSG Profesyoneli hizmeti almak zorundadır?
 6. Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri çalışan sayısına bakılmaksızın sürekli iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorundadır.[2] Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 50’den fazla çalışana sahipse sürekli iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorundadır. Kamu kurumları ve 50’den az çalışana sahip az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin sürekli iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma zorunluluğu 31 Aralık 2023 yılına ertelenmiştir.[1]

  İşverenler sürekli iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, kendi bünyelerinde tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak istihdam ettikleri iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden alabildikleri gibi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) denilen, bünyelerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri bulunduran firmalardan da alabilirler.

Özetle,

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamasıdır ve "İşveren iş sağlığı ve güvenliği için neler yapmalı?" sorusunun yanıtı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ve diğer ilgili kanunlarda belirlenmiştir. Sürekli iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma zorunluluğu ise iş yerindeki çalışan sayısına göre belirlenen sürelerde, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri bulundurma zorunluluğudur.

[1]  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
[2]  Tehlike Sınıfları Tebliği - Ekler

← Blog Sayfasına Dön