Güncelleme Tarihi: Nisan 6, 2023

İBYS (İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) Nedir?

article-cover

Bu yazımız, İBYS hakkında bilgi almak isteyenler ve İSG Profesyonellerinin ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin İBYS konusunda yapması gerekenleri merak edenler için İSGBYS ekibi tarafından hazırlanmıştır. Yazımızda; İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) nedir?, İBYS nasıl çalışır?, İBYS’nin kanuni dayanağı nedir?, İBYS entegratör yetkili firma nedir? ve İBYS yükümlülükleri nelerdir? gibi sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

İBYS açılım olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi’dir. İSGBYS de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İBYS yazılımıdır. Keyifli okumalar dileriz.

İçindekiler

 1. İBYS Nedir?
 2. İBYS Nasıl Çalışır?
 3. İBYS’nin Kanuni Dayanağı Nedir?
 4. İBYS Entegratör Yetkili Firma Nedir?
 5. İBYS ile Gönderilmesi Gereken Veri Setleri Nelerdir?
 6. İBYS Konusunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?

 1. İBYS Nedir?
 2. İBYS (İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi); İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü çalışmalarında kullanılacak merkezi bir karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verileri anlamlandırmak amacıyla geliştirilmiş olan bir yazılım sistemidir. İBYS denetim amacıyla kullanılmayacaktır. Denetimler Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişleri tarafından yapılacaktır.

  İBYS ilk olarak 2017 yılında İş yeri Hekimleri için E-Reçete kullanımı zorunluluğu ile başladı. Sonrasında, 27.02.2018 tarihinde yayımlanan 2018-1 Nolu Dış Genelge ile İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Profesyonellerine, İSG hizmetleri sonucu oluşan Eğitim, Sağlık ve Tehlike Kaynaklarına ait kayıtları Bakanlık veri tabanına gönderme zorunluluğu gelmiştir. Şu an için E-Reçete, Eğitim Kayıtları ve Sağlık kayıtları gönderimi aktif olarak çalışmaktadır.

 3. İBYS Nasıl Çalışır?
 4. İSG Profesyonellerinin firmalarda yaptığı İSG çalışmaları sonrasında eğitim, sağlık ve tehlike kaynağı verileri toplanmaktadır. İBYS, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir entegratör firma yazılımı ile, bu verilerin bakanlık sunucularına elektronik ortamda veri gönderilmesi sistemidir. Gönderilen verilerin Bakanlık sunucularında sorgulaması da yapılabilmektedir.

  Firmamız AKY Bilişim Teknoloji Ltd. Şti. ve yazılımımız İSGBYS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından entegratör olarak yetkilendirilmiştir.

 5. İBYS’nin Kanuni Dayanağı Nedir?
 6. En çok sorulan sorulardan biri de İBYS’nin yasal dayanağı nedir? sorusudur. 6331 sayılı İSG Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir.” hükmüne dayanarak veri toplama süreci başlatılmıştır.

  27.02.2018 tarihinde yayımlanan 23240837-010.06.02[010.06.02]-E.10255 Sayılı 2018-1 Nolu Dış Genelge ile iş sağlığı ve güvenliği hizmet almakla yükümlü işyerleri için veri gönderimi zorunluluğu resmen duyurulmuştur. Bu da her iş yerinin bir iş sağlığı ve güvenliği yazılımı kullanmasını gerektirmektedir.

 7. İBYS Entegratör Yetkili Firma Nedir?
 8. İSG profesyonelleri ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) İBYS entegratör firmalarının geliştirdiği yazılımlar aracılığıyla Bakanlığa veri göndermektedir. Entegratör firmalar, İBYS kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve Bakanlığın belirlediği şartları sağlayan firmalardır.

  Entegratör firmaların Bakanlığın belirlediği,

  • Başvurularının Bakanlık tarafından onaylanmış olması
  • Bakanlık ile Gizlilik ve Veri Paylaşım Sözleşmesi yapmış olmaları
  • İSGGM tarafından ilan edilen veri setlerine uygun şekilde veri hazırlamaları ve metotlarda belirtilen yöntemler ile veri aktarımını sağlayabiliyor olmaları gerekmektedir.

  Ayrıca sahip olmaları gereken özellikler arasında,

  • E-reçete modülü bulundurması
  • Eğitim verilerinin ve sağlık gözetimi verilerinin gönderiminin yapılması
  • Verilerin kriptolanarak tutulması
  • Log kayıtlarının tutulması
  • Yönetici modülü, iş güvenliği modülü, iş yeri hekimi modüllerinin ayrı ayrı bulunması
  • E-imza altyapısına sahip olması
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na riayet etmesi
  • Verilerin Türkiye’de yer alan bir sunucuda tutulması sayılabilir.

  AKY Bilişim tarafından geliştirilmiş İSGBYS yazılımımız, yukarıda yer alan Bakanlığın istediği tüm zorunlulukları yerine getirmektedir. AKY Bilişim, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. İSGBYS yazılımı içerisinde E-Reçete, Eğitim, Sağlık ve Tehlike Kaynağı kayıtlarını Bakanlığa gönderen İBYS Programı modüllerinin yanında Muhasebe ve Finans, Uzaktan Eğitim, OSGB Yönetimi, Cloud Dosya Arşiv ve Yönetimi, CRM Modüllerine de sahiptir.

  İSGBYS, İSG Profesyonellerinin, OSGB’lerin ve İşyerlerinin İBYS konusundaki bütün ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kanuni zorunluluklarını yerine getirmektedir.

 9. İBYS ile Gönderilmesi Gereken Veri Setleri Nelerdir?
  1. E-Reçete
  2. İş yeri hekimlerinin dijital ortamda düzenlediği, elektronik reçete numarası verilmiş reçetelerdir. Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Uygulamaları altında yer alan e-reçete web servisinin entegre edildiği bir yazılım aracılığıyla SGK’ya gönderilir. Ayrıca e-reçete düzenleyebilmek için elektronik imza temin edilmiş olması gerekir.

  3. Çalışanların İSG Eğitimleri
  4. Çalışana işe başlangıcında ve yasal mevzuatta geçen periyotlarda verilmesi gereken eğitimlerdir. Bu eğitimlerin verilerinin gönderimi, hem iş güvenliği uzmanı hem de iş yeri hekimi için zorunludur.

  5. Sağlık Gözetimi Verileri
  6. Bakanlık iş yeri ve çalışana ait işe giriş/periyodik muayene bilgilerinin, Çalışma Şekli, Çalışma Ortamı ve İş Ekipmanları verilerinin bakanlığa gönderilmesini istemektedir. Sağlık verilerinin gönderimi sadece iş yeri hekimleri için zorunludur.

  • Saha Gözetimleri -Tehlike Kaynakları (Zorunluluk Başlamadı)
  • Sektörel Veriler (Zorunluluk Başlamadı)

 10. İBYS Konusunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 11. İSG hizmetleri sürecinde kayıtların Bakanlığa gönderilebilmesi için İSG Profesyonellerinin Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir İBYS Yazılımı kullanması gerekmektedir. Bu İBYS yazılımı ile E-Reçete kesilebilecek ve Eğitim, Sağlık ve Tehlike Kaynağı Kayıtları Bakanlığa gönderilebilecektir.

  İSG Profesyonellerinin (İş Güvenliği Uzmanları ve İş yeri Hekimleri) ’nin görev ve yükümlülükleri arasında; İSG Hizmetleri sürecinde oluşan kayıtları bir entegratör firmanın yazılımı aracılığıyla Bakanlık’a göndermek, veri gizlilik ilkelerine uymak ve veri gönderimini gerçekleştirebilmek için elektronik imza temin etmek yer alır.

  Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ’nin görev ve yükümlülükleri arasında; İşyerlerinde görevlendirdiği İSG Profesyonellerine bir İBYS yazılımı sağlamak ve bildirimlerin takibini yapmak, bunun yanında veri gizlilik ilkelerinin uygulanmasını sağlamak vardır.

  İşverenlerin görev ve yükümlülükleri arasında; OSGB ’den hizmet alması durumunda İBYS yazılımı sorumluluğu OSGB’ye aitken, işveren İBYS yazılımı kullanımını denetlemekten sorumludur. OSGB ’den hizmet alınması fakat yazılımın işveren tarafından sağlanması durumunda, OSGB İBYS yazılımı temin etmek zorunda değildir.

  Ek olarak, İBYS konusunda Kamu’nun görevi ise ilgili mevzuatı düzenlemek, gerekli altyapıyı sağlamak, kontrol ve teftişini sağlamak sayılabilir. Kamu dediğimizde anlaşılması gereken T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altındaki İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerdir.

Özetle,

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi ve faaliyetlerinin toplandığı ve değerlendirildiği bir sistemdir. Peki, İBYS’nin çalışma sistemi nasıldır?, İBYS’nin temelinde işyerlerinin kullandığı yazılım sisteminin bakanlık sunucularına elektronik ortamda bilgi gönderimi vardır. İBYS’nin yasal dayanağı var mıdır? konusunda ise bakanlığın yayımladığı genelge ile işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği yazılımı kullanmak zorunlu tutulmuştur. Entegratör firma nedir? sorusunun cevabı ise Bakanlık tarafından İBYS konusunda yetkilendirilmiş belirli şartları sağlayan firmalardır. İBYS ile Bakanlığa hangi verileri göndereceğim? diyorsanız, yanıtı çalışanların isg eğitimleri, sağlık gözetimi verileri ve düzenlenen elektronik reçetelerdir. Bir diğer merak konusu olan İşverenin ve İSG Profesyonelinin İBYS yükümlülükleri nelerdir?, OSGB’lerin İBYS sorumluluğu nedir? sorularının cevapları ise ilgili genelgede açıklanmıştır.

← Blog Sayfasına Dön

Ücretsiz Denemek İster Misiniz?

Yazılımımızı hemen denemek için talebinizi gönderin!